468×60
468×60

Іноземець, який скоїв тяжкий злочин, ніколи не отримає громадянство України

migracayaГромадянство – це постійний правовий зв’язок особи і держави, що виявляється у їх взаємних правах і обов’язках. Його можна набути за народженням чи територіальним походженням.

Законодавством передбачена можливість прийняття до громадянства України іноземців чи осіб без громадянства, вразі виконання ним необхідних вимог.

У міграційній службі наголошують, що умови прийняття до громадянства, а також підстави, за яких іноземець не може бути прийнятим до громадянства України, визначені статтею 9 Закону України «Про громадянство».

Особа, яка виявила бажання набути громадянство України зобов’язана визнавати та дотримуватися Конституції та законів нашої держави; подати декларацію про відсутність іноземного громадянства чи зобов’язання припинити іноземне громадянство; безперервно проживати на законних підставах в Україні протягом останніх п’яти років або понад два роки, якщо перебуває у шлюбі з громадянином України; отримати дозвіл на імміграцію (окрім осіб, яким надано статус біженця); володіти державною мовою або розуміти її в обсязі, достатньому для спілкування; мати законні джерела існування.

Іноземець, який був прийнятий до громадянства України, повинен протягом двох років з моменту реєстрації громадянином України, подати документ про припинення іноземного громадянства.

Особа, яка вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид; засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості); вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином , – не може бути прийнята до громадянства України.

Рішення щодо прийняття особи до громадянства приймає Президент України.

Усі громадяни, незалежно від підстав отримання громадянства, рівні перед законом, мають одинакові конституційні права, не можуть бути вигнані за межі України чи видані іншій державі, – зауважують у міграційній службі.

Схожі статті