468×60
468×60

Що треба знати, щоб отримати публічну інформацію

zapyt_1Нещодавно в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області начальник управління обслуговування платників Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Крисоватий під час сеансу «гаряча лінія» поспілкувався із додзвонювачами щодо права на доступ до публічної інформації.
Найцікавіші запитання та відповіді на них надаємо увазі читачів.

Питання 1. За якою формою подають запит?
Відповідь: Для спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію запитувач може використати відповідну форму, якою володіють органи ДПС. Її можна отримати в податкових органах ДПС або на офіційному порталі ДПС у розділі «Публічна інформація».

Питання 2. Як подати запит до податкової?
Відповідь: Запитувач може заповнити в електронному вигляді Форму запиту на офіційному порталі ДПС або на субсайтах органів ДПС офіційного порталу ДПС.
Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до органу ДПС в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, установленими для органів ДПС.
У Формі запиту запитувачу надається можливість обрати форму надання відповіді – поштою, факсом, електронною поштою, а також ознайомитися з документами у спеціальному місці розпорядника інформації.
Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем.

Питання 3. В які терміни має бути надана відповідь на запит?
Відповідь: Відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Питання 4. Ситуація, направлено запит, але податковий орган не володіє запитуваною інформацією. Що тоді із запитом?
Відповідь: Розпорядник інформації (у даному випадку податкова), який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. Тобто вас мають обов’язково інформувати про це.

Питання 5. Контролюючий орган надав мені неповну інформацію, проте, я знаю, що він володіє такими даними. Чи можна подати скаргу?
Відповідь: Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Питання 6. Чи треба платити за копії матеріалів, наданих податковою?
Відповідь: Орган ДПС надає за вимогою запитувача 10 перших сторінок документа безкоштовно одночасно з повідомленням про необхідність відшкодування витрат на виготовлення копій решти документів, крім документів, якщо вони надаються на вимогу запитувачу виключно на електронну пошту.

Питання 7. Що відноситься до публічної інформації з обмеженим доступом?
Відповідь: Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація.
Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
- виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
- розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
- шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Схожі статті