468×60
468×60

У яких випадках іноземцеві можуть продовжити термін перебування в Україні

migracІноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні та в’їхали на територію України з країни з безвізовим порядком в’їзду, можуть перебувати в Україні не більш як 90 днів протягом 180 днів, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України.

У разі перевищення іноземцем дозволеного йому строку перебування на території України він підлягає притягненню до адміністративної відповідальності та примусовому поверненню до країни походження.

При виникненні у іноземців обставин, які унеможливлюють виїзд з України у встановлений строк, вони зобов’язані звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС України для продовження строку перебування.

Строк перебування iноземцiв та осiб без громадянства на територiї України продовжується у випадку , коли вони прибули:

1) за короткостроковою вiзою, а також з держав з безвiзовим порядком в’їзду за наявностi обґрунтованих пiдстав (лiкування, вагiтнiсть чи пологи, догляд за хворим членом родини, оформлення спадщини, подання заяви про отримання дозволу на iммiграцiю чи набуття громадянства України тощо) та за умови подання пiдтверджувальних документiв – на перiод iснування таких пiдстав, але не бiльш як 180 днiв з дати останнього в’їзду в Україну.

2) за транзитною вiзою в разi вимушеної зупинки на територiї України у зв’язку з надзвичайними обставинами (стихiйне лихо, хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) за наявностi документа, що пiдтверджує причину та тривалiсть вимушеної зупинки, – на перiод, необхiдний для усунення таких обставин;

3) за довгостроковою вiзою, якщо протягом строку дiї вiзи з поважних причин не оформлено посвiдки на постiйне чи тимчасове проживання, за умови подання пiдтверджувальних документiв – на перiод не бiльш як один мiсяць.

Схожі статті